Advokátní kancelář JUDr. Pavel Fidler
 1. ÚVOD

  Vítejte

  Advokátní kancelář JUDr. Pavla Fidlera poskytuje komplexní právní služby jak osobám fyzickým, tak i právnickým, a to především v oblasti pracovního práva, v oblasti občansko-právní, v oblasti rodinného práva a péče o nezletilé a v oblasti obchodního práva. Naší snahou je pomoci klientovi v souladu se zákonem a etikou.


  Česká advokátní komora

  JUDr. Pavel Fidler je členem České advokátní komory.
  Číslo osvědčení: ČAK 14678
  Advokátní kancelář JUDr. Pavel Fidler
 2. O NÁS

  JUDr. Pavel Fidler

  Absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze.
  Původním povoláním soudce z povolání; předseda občanskoprávního senátu.
  Právník v právním oddělení státního orgánu (civilní i trestní věci).
  Právník v Komerční bance, a.s.; pracovněprávní poradenství a zastupování v soudních sporech.


  Spolupracující:
  Advokátní kancelář JUDr. Petr Manhart
  Především v oblasti trestního a obchodního práva.
  Advokátní kancelář JUDr. Pavel Fidler
 3. SPECIALIZACE

  Naše specializace

  Pracovní právo
  uzavření, změny a skončení pracovního poměru
  zastupování v pracovněprávních sporech před soudy
  Oblast občanskoprávní
  vlastnictví, nemovitosti, katastr nemovitostí
  bytová problematika
  Rodinné právo
  rozvody
  určení, popření otcovství
  výživné
  Péče o nezletilé děti
  výživné
  osvojení
  Obchodní právo
  zakládání společností
  Advokátní kancelář JUDr. Pavel Fidler
 4. KONTAKT

  Kontakt

  Jméno

  Email *

  Zpráva *

  Toto pole nevyplňujte

  Advokátní kancelář JUDr. Pavel Fidler adresa Thurnova 3, 169 00 Praha 6
  telefon +420 777 202 236
  telefon +420 774 244 267
  email judr.pfidler@ak-fidler.cz
  home www.ak-filder.cz